Velkommen

Michael Rosenørn

Familiebaggrund

Navnet Rosenørn stammer fra min forfader, Peder Madsen der efter tro tjeneste i flere af Kong Christian 5. kommissioner i 1679 blev adlet med efternavnet Rosenørn. I århundrederne efter har mine forfædre bl.a. optrådt som tapper kæmpende generalmajor, kultusminister, udenrigsminister, overhofmesterinde og guvernør på Sct. Thomas og Sct. Johan. Samt lagt navn til vej og Alléer. Adelskabet og Rosenørn blev dog midlertidig frataget min side af familien da min tiptipoldemor forelskede sig og giftede sig med en tækkemand.

De første år

I en tidlig alder blev jeg tiltrukket af stikker, slagtøj rytmer og trommer i alle mulige størrelser. De sjove og besynderlige lyde der skærper opmærksomheden i musikken, får mennesker til at stoppe op og lytte mere intenst og måske bringer smil på læberne.

Rytmer

Det er de samme rytmer som altid har fået min krop til at danse forstærke min intuition, finde på, og skabe mere musik, bevægelse og koreografer.

Drømme

Jeg kaster mig gerne over alle processor, tanker og arbejdsområder med vedholdenhed for at skabe den helhed der opfylder mine drømme.

Idéer

Jeg er nysgerrig på livet, og har på flere planer dykket dybt og fløjet højt. Idéerne kan godt være så vilde at det tager så lang tid at udføre dem at andre idéer og drømme tager over. Fx idéen om at ankomme til arrangementer fra himlen i paraglider for fuld musik.

Det basale

Mit liv har altid været akkompagneret af musik, dans og søgen efter ny viden og alverdens tanker, det sproglige, det naturfaglige, kærligheden. Samt hvad er meningen og hvad er det mest meningsfyldte.

Formidling

Når jeg har fordybet mig i et emne, aktivitet eller en specifik viden, følger interessen for formidling til de mennesker, både store og små der er i min nærhed i mit privatliv og dem som er omkring mig på mit arbejde.

Ind til benet

Jeg har meget på hjerte, og prøver at skære ind til benet og fokusere på det allervigtigste og det gør jeg som artist, underviser, eventmager og familiemenneske.

Tak for du tog dig tid til at læse disse linjer…….

MR 2018

Link

http://www.salsafest.dk/

http://www.middelalderfest.nu/

http://www.congorilla.dk/

http://www.falconogco.dk/

Referencer

Michael Henrik Rosenørn,  har været ansat i en begivenhedsbestemt barselstilling på halv tid ved Verninge Skole.

Michael har varetaget undervisningen på mellemtrinnet i fagene engelsk og musik.

Michael er en kompetent lærer, der er meget engageret i sin undervisning, hvor han har skabt et godt læringsmiljø i sine undervisningstimer.

Han er fleksibel i samarbejdet med kolleger og ledelse. Hvilket b.la. har betydet, at Michael har varetaget morgensang og opvarmning ved motionsdagen. Michael har ligeledes beriget os med dukketeater i vores indskoling og i vores børnehave, til stor glæde for store og små.

Michael er vellidt og har haft et godt samarbejde med sine kollegaer. Han er en meget stabil medarbejder.

Jeg ønsker Michael Rosenørn god vind i fremtiden.

Med venlig hilsen
Hanne Marquardtsen
Leder af Verninge Skole, Børnehave, Vuggestue
Michael Rosenørn kom med et smittende engagement, drive og en varm tilgang til såvel hele børnegruppen som til det enkelte barn.
Vi kan varmt anbefale Michael Rosenørn som med empati, respekt, energi og musikalitet, møder børn, der hvor de er. Jeg står gerne til rådighed for yderligere uddybning.
Bettinna Stryhn, dagtilbudsleder, Børnegården

Til arrangement i Poppellunden i 2011 havde Michael Rosenørn med sin energi og gode musik fat i os alle. Igen i 2014 med hans elever fra Thurø Skole. Han havde tydelig fat i sine elever og Poppellundens både små og store. Alle havde en god oplevelse.
Kirsten Hviid, pædagogisk teamleder, Børnebyøster